videoPhim Ảnh

 

Montreal, Canada, 1982

Di Chúc

Di Chúc của Đức Thầy

ngày 22 tháng 09 năm 1982.

(Xin bấm vào hình trên để xem.)

•   Di Chúc của Đức Thầy. (22.6 MB) Dưới dạng MP3.


 

BÀI THƠ DÂNG THẦY

bai ca

Nhạc Võ Tá Hân

Thơ Diệu Hạnh - Ca sĩ Quang Minh.


 

Montreal, Canada, 2009

GPS video

Tang lễ của Đức Thầy và sinh hoạt của bạn đạo tham dự từ 30/9/2009 - 2/10/2009. Rải tro Đức Thầy tại biển Boston, Massachusetts (Mỹ Quốc) 18/10/2009.

Montreal, Canada, 2009

Thỉnh Ý về Hậu Sự của Đức Thầy, Montreal ngày 14 tháng 08 năm 2009.

video


 

VVI Video

Tôi Là Ai ?

video

VVI Video, 2007

Kỷ Niệm 50 Năm Hoằng Pháp của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên, Philadelphia 2007.

video


 

VVI Video

Những Hình Ảnh Đức Thầy Sinh Hoạt Cùng Bạn Đạo.

video

VVI Video

Hình Ảnh Kỷ Niệm Đức Thầy Kính Yêu.

video

VVI Video, 2014

Lời nhắn của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên đến với hành giả thật tâm muốn thực hành pháp Thiền Vô Vi.

video


 

VVI Video, 2014

Kỷ niệm 5 năm Đại Hội "Du Hành Đạo Pháp".

video

VVI Videos, 2014

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trên YouTube.

video

VoVi Communication, 2012

Hành Trình Duyên Nghiệp.

video


 

California, U.S.A., 2009

Đức Thầy chung vui cùng bạn đạo nhân dịp Tết Kỷ Sửu tại Trụ Sở "Xây Dựng Vô Vi" ngày 25 tháng 1, 2009.

video

California, U.S.A., 2009

Đức Thầy chúc Tết cho năm Kỷ Sửu (2009) từ San Diego.

video

California, U.S.A., 2008

Đức Thầy giảng về Đại Hội 2009 "Du Hành Đạo Pháp" ngày 25 tháng 12, 2008.

video


 

California, U.S.A., 2008

Đức Thầy tuyên bố tổ chức Đại Hội 2009 trong buổi nói chuyện tại trụ sở "Xây Dựng Vô Vi", Westminster ngày 24 tháng 12, 2008.

video

California, U.S.A., 2008

Sinh nhật Đức Thầy tại San Diego ngày 13 tháng 11, 2008.

video

Montreal, Canada, 2008

Đức Thầy tiếp bạn đạo Việt Nam tại tư thất anh chị Công ở Montreal, Canada ngày 20 tháng 11, 2008.

video


 

California, U.S.A., 2008

Bà Tám hát tặng sinh nhật Đức Thầy tại San Diego ngày 13 tháng 11, 2008.

video

California, U.S.A., 2008

Sinh hoạt của Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 9 tháng 11, 2008.

video

California, U.S.A., 2008

Đức Thầy thuyết giảng tại San Diego ngày 1 tháng 11, 2008.

video


 

Nevada, U.S.A., 2008

Sinh hoạt của Đức Thầy tại Nevada ngày 21 tháng 10, 2008.

video

California, U.S.A., 2008

Sinh hoạt của Đức Thầy tại California ngày 19 tháng 10, 2008.

video

California, U.S.A., 2008

Sinh hoạt của Đức Thầy tại California ngày 14 tháng 10, 2008.

video

topTrở về đầu trang