Montreal, Canada, 1982

 

Di Chúc của Đức Thầy tại Montreal, Canada ngày 22 tháng 09 năm 1982.

backTrở về trang trước