videoKhóa Học Vô Vi

 

Các khóa học Vô Vi đã được Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên đích thân giảng dạy cho quý bạn đạo trong thời gian qua tại các nơi trên thế giới.

Trong các khóa học này bạn đạo Vô Vi còn có dịp chung sống, sinh hoạt với các hành giả Vô Vi trên khắp thế giới nhằm mục đích trao đổi kết quả tu học và trình bày những sinh hoạt trong các năm vừa qua.

Kính mời quý bạn bấm vào các tiết mục sau để cùng tham dự các khóa học Vô Vi.

topTrở về đầu trang